Koppelingen
Koppelco maakt interfaces (koppelingen) tussen apparaten, software en mensen. Mogelijkheden van apparatuur en software worden vaak niet ten volle benut door een gebrek hieraan. Bovendien kunnen we dit toegankelijk maken via veilige verbindingen over internet.
Lees meer »

Wat doen we

Koppelco maakt verbindingen tussen delen die uit hardware en/of software bestaan. De samenhangende delen krijgen hierdoor meerwaarde, zijn beter te sturen en te monitoren.

Lees meer »

Waar werken we

Ons werk is te vinden in exposities, musea, beurzen, woningen en in installaties van gebouwbeheer. Dit zijn veelal permanente opstellingen. Daarnaast vindt u ons werk ook in mobiele voertuigen.

Lees meer »

Hoe werken we

Onze oplossingen zijn op maat gemaakt en meestal gebaseerd op open source software. Ook hardware kan er deel van uit maken. Wij verkopen liever onze kennis en service dan producten.

Lees meer »


Wie zijn we


Wat doen we

Er zijn vele manieren waarop apparaten communiceren met de omgeving. Dit kan via onderliggende hardware-verbindingen zoals ethernet, serieel en onewire.

Daarnaast zijn er veel verschillende protocollen die hiervoor gebruikt worden. Bepaalde software, gebonden aan deze protocollen, hebben specifieke besturingssystemen. Deze zijn veelal historisch te verklaren doordat deze te maken hebben met monopolies van bedrijven. Het oplossen van de problemen die met deze monopolies te maken hebben, is daardoor een complexe zaak.

Ons doel is om alle apparatuur aan een netwerk te verbinden met apparatuur dat kan omgaan met de nodige protocollen. Wij vinden het ook belangrijk dat alle apparatuur gemakkelijk toegankelijk is voor de gebruiker/beheerder. Linux en andere open source software vormen hiervoor een sterke basis.

Omdat niet alle communicatie direct toegankelijk is vanaf ethernet, hebben wij naast kennis van protocollen en software ook de nodige ervaringen met hardware interfaces die dit verzorgen.

Naast de technische interfacing is ook de manier waarop gebruik en beheer zijn gemaakt van belang. User-interfaces bepalen voor een groot deel de bruikbaarheid van een systeem. Voor online-systemen is een web-interface de meest voor de hand liggende oplossing.


Waar werken we

Communicatie tussen apparaten onderling en mensen groeit en zal in de toekomst alleen maar verder toenemen. Denk hierbij aan koelkasten die via internet aangeven dat producten bederven, thermostaten die via internet zijn te sturen en CV-ketels die anticiperen op weersveranderingen.

Niet alleen op de plekken waar men communicatie tussen apparaten verwacht, zoals AV-systemen, gebouwbeheer- systemen en complexe netwerken hebben hiermee te maken. Ook internet kent steeds nieuwere ontwikkelingen en komt steeds meer online waardoor het koppelen van onderdelen steeds belangrijker gaat worden.

Wij hebben ervaring met:

  • Sturing en beheer van AV-systemen en het maken van user interfaces daarvoor
  • Beheer van klimaatbeheersystemen en het gebruikersinterface daarvoor
  • Sturing en beheer van licht en het gebruikersinterface daarvan
  • Voertuigtracking en gebruikersinterfaces daarvoor

Hoe werken we

In onze speurtocht naar hoe we onze samenwerking wilden realiseren zijn we langs veel bedrijfsvormen gekomen. Uiteindelijk bleek een antieke vorm ons het best passen: de coöperatie, uitgevonden in 1760 in Engeland. Oorspronkelijk was deze bedoeld om de macht van het individu te vergroten, de winst te delen en de emancipatie van de arbeider te bevorderen.